วันจันทร์ที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2554

วันพุธที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

My presentation

ภาพนักวิทยศาสตร์ เป็นอาชีพที่ฉันอยากเป็นในอนาคต

วันพุธที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

My presentation

นี้คือ ภาพโรงเรียนบ้านปลาดาว โรงเรียนบ้านปลาดาวมีพื้นที่ค่อนข้างกว้าง โรงเรียนบ้านปลาดาวมีธรรมชาติที่สวยงามด้ยว

My presentation

นี้คือ แผนผังครอบครัวของฉัน ในแผนผังครอบครัวของฉันก็จะมีพ่อ แม่ ตัวฉัน และแมวอีกสองตัว เริ่มจากพ่อกับแม่ ที่เป็นหัวหน้าครอบครัว
ต่อมาด้วยตัวฉัน และแมวอีกสองตัว

My presentation

ความรู้สึกต่อโรงเรียนบ้านปลาดาว
    ฉันรู้สึกดีใจที่ไดมาเรียนที่นี้ ฉันมีความสุขที่ได็เห็นโรงเรียนบ้านปลาดาวก้าวหน้า ฉันรักโรงเรียนบ้านปลาดาวมาก

My presentation

ครอบครัวของฉันมี3คน คือ พ่อ แม่ ตัวฉัน และแมวอีกสองตัง คือชบา ดีโน และชีต้าร์ ลาเต้  ครอบครัวของฉันเป็นครอบครัวที่มีความสุขมาก